Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Na podstawie GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Chcąc wdroży w firmie czy też instytucji  biometryczny system RCP (Rejestracja Czasu Pracy) należy poważnie się zastanowić nad prawnymi konsekwencjami takich działań.
Dane biometryczne SA danymi osobowymi i do ich przetwarzania potrzebne jest pisemne oświadczenie właściciela danych.

„Bank może, na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą, pozyskiwać ich dane biometryczne na potrzeby systemu kontroli dostępu do pomieszczeń stosowanej w ramach zabezpieczenia danych osobowych. Nie jest natomiast dopuszczalne, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, wykorzystywanie danych biometrycznych pracowników w celu ewidencji czasu pracy.

Więcej: http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/1430/j/pl/