Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Film przedstawia reportarz o człowieku, który wbudował w swój samochod czytnik linii papilarnych. Wiadomość stała się bardzo popularna w Indiach choć pojęcie o biometrii jest w tym kraju (jak i w Polsce) znikome - pokazywaliśmy juz tą technologię czytnika i łatwość jej oszukania.