Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Podstawowy dokument stwierdzający naszą tożsamość to dowód osobisty. Zawiera on informacje tj.: nasze imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i numer dowodu.

W Polsce dowód osobisty jest obowiązkowy od końca Drugiej Wojny Światowej. Dowody osobiste produkowane są przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych. Oprócz dowodu osobistego naszą tożsamość potwierdzają także: prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, akt urodzenia.