Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Od 12 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. Nr 249 poz. 1668). w miejsce rozporządzenia z 19 października 2005 r.

W porównaniu do wcześniejszych regulacji, nowy akt zmienił wymagania jakościowe dla bioetanolu oraz aktualizuje metody badań dla takich parametrów jak:
  • zawartość etanolu
  • zawartość alkoholi wyższych
  • zawartość metanolu oraz wygląd

Pewnej modyfikacji uległy również wymagania jakościowe oraz metody badań dla estru. Ponadto nowe przepisy określają sposób pobierania próbek biokomponentów, co do tej pory nie było regulowane. Rozporządzenie z 19 października 2005 r. zostało wydane na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w biopaliwach ciekłych i biopaliwach stałych. Tymczasem od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Nowa regulacja zapewnia więc wykonanie prawidłowej delegacji ustawowej. Nowy akt zastąpił rozporządzenia z 19 października 2005 r.