Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Nowe wzory: paszportu, paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego MSZ, paszportu tymczasowego zawiera rozporządzenie, które opublikowano 17 sierpnia br.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 169 poz. 1014). Wejdzie ono w życie 1 września br.

Dokumenty wg dotychczasowych wzorów będą wydawane najpóźniej do 30 września br. - w przypadku paszportów zwykłych albo najpóźniej do 30 czerwca 2012 r. - jeśli chodzi o pozostałe rodzaje paszportów.