Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z 6 września 2011 r., sygn. akt I OSK 1476/10 zakazał stosowania czytników biometrycznych przez pracodawców. Zgoda pracownika na pobieranie i przetwarzanie danych biometrycznych nie ma tu żadnego znaczenia. Sąd uznał, że stosowanie czytników biometrycznych w pracy jest niezgodne z prawem.

Biometryczne systemy nadal będzie można stosować do prywatnego użytkowania na własną odpowiedzialność. Obecnie jedyne do tej pory czytniki bezpieczne to czytniki skanujące układy żył pod skórą. Wszystkie inne czytniki oparte o odciski palców i geometrię twarzy zostały zdyskwalifikowane przez liczne pokazy na konferencjach zabezpieczeń pokazujących jak dany czytnik oszukać w parę minut, niektóre w parę sekund – w zależności od skomplikowania.

Biometrię nadal można traktować w kategorii zabawek, które znacznie podnoszą tylko prestiż posiadacza systemu.