Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Minister Finansów określił zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego w odniesieniu do sprzętu i wyposażenia jednostek wojskowych. Kontrole będą wykonywane w sytuacji, gdy zidentyfikowano ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Czytaj więcej...

Wprowadzony np. zostanie zaawansowany podpis elektroniczny - przewiduje poselski projekt nowelizacji. Będzie to podpis elektroniczny spełniający następujące wymogi:

  • jest jednoznacznie przyporządkowany podpisującemu
  • umożliwia identyfikację podpisującego
  • stworzony jest za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod swoją wyłączną kontrolą
  • jest powiązany z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest wykrywalna.

Czytaj więcej...

Od 12 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. Nr 249 poz. 1668). w miejsce rozporządzenia z 19 października 2005 r.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa współpraca w zakresie świadczenia usług będzie się odbywała z wykorzystaniem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). W przypadku jego niedostępności będzie można wykorzystać inne środki komunikacji, np. elektronicznej.

Czytaj więcej...

Resort spraw wewnętrznych planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. nowego, wielofunkcyjnego i biometrycznego dowodu osobistego. Wszystkich, którzy obawiają się ponownej akcji wymiany dowodów, uspokajamy: dokumenty wcześniej wydane zachowają ważność.

Czytaj więcej...

Ubywa chętnych na zakup BZ WBK. Jeszcze niedawno przejęciem BZ WBK było zainteresowanych kilkanaście grup bankowych. Obecnie z grona potencjalnych nabywców pakietu 70% akcji Banku Zachodniego pozostało tylko kilku inwestorów, tj.: francuski BNP Paribas, hiszpański Banco Santander, włoski Intesa Sanpaolo oraz polski PKO BP, wspierany przez Skarb Państwa.

Jak donosi New Scientist (28 marzec 2009, UK) łatwość kradzieży danych biometrycznych jest przerażająca. W publikacji HOW MY GENOME WAS HACKED (Peter Aldhous i Michael Reilly) New Scientist przedstawia w jak prosty sposób dosłownie każdy może mieć dostęp do naszego DNA, może je pobrać i poddać analizie, może je wykorzystać do wszystkiego na co tylko pozwala technologia.

DNA to również dana biometryczna jak odcisk palca, ułożenie żył czy też obraz tęczówki oka. Dane takie zostawiamy wszędzie, na kubkach, szklankach, na klamkach, na pieniądzach.

Czytaj więcej...

Podstawowy dokument stwierdzający naszą tożsamość to dowód osobisty. Zawiera on informacje tj.: nasze imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i numer dowodu.

W Polsce dowód osobisty jest obowiązkowy od końca Drugiej Wojny Światowej. Dowody osobiste produkowane są przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych. Oprócz dowodu osobistego naszą tożsamość potwierdzają także: prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, akt urodzenia.